هاست ویژه وردپرس

ضمانت بازگشت وجه

MH-DE-1GB

نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
۳۰۰۰MHz توان سی پیو
1GB مقدار رم اختصاصی
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.۳ نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
روزانه بک آپ کامل

MH-DE-2GB

نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
۳۰۰۰MHz توان سی پیو
2GB مقدار رم اختصاصی
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.۳ نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
روزانه بک آپ کامل

MH-DE-500MG

نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
2۰۰۰MHz توان سی پیو
1GB مقدار رم اختصاصی
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.۳ نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
روزانه بک آپ کامل

MH-DE-5GB

نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
۳۰۰۰MHz توان سی پیو
2GB مقدار رم اختصاصی
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.۳ نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
روزانه بک آپ کامل